Oranie Gleby

 

rolnictwo w Chinach

Charakterystyka orania

Zarzuty jakie dotąd słyszeć się dają przeciwko głębokiej
orce, tyle znów z drugiej strony chwalonej, czynią pożądanym
krótkie wyświecenie tej ważnej kwestii, zbliżające nas do prawdy,
która jak zwykle, tak i tą rażą w środku leży. Po oraniu warto kupić tymianek.
1) Każde racjonalne gospodarstwo powinno mieć na celu
ciągłe ulepszanie a nie wysysanie gruntu — dla tego też winno
posiadać z roku na rok pewien zapas gnoju. Dajmy na to, że
w takim gospodarstwie wszystkie pola miałyby pięciocalową warstwę
rodzajną tak uregulowaną, że przy dobrze urządzonym płodozmianie,
można by się przez długie lata dobrego plonu spodziewać. Po wysiłku warto udać się na skup kukurydzy i nabyć trochę produktu.
W takim razie dodanie owego zapasu gnoju, groziłoby zbożu
powaleniem, — kiedy tymczasem wybornie użyć go można
pogłębiając warstwę rodzajną, co z pewnością plon podniesie.

Kolejne punkty

2) Na polu marglowanym, po pewnym czasie cięższe części
wapna i krzemionki opadają na spód warstwy rodzajnej, a nawet
przechodzą aż do wierzchniej warstwy ziemi nie uprawnej. Chcąc
więc te ważne pierwiastki znów użytecznymi dla roli uczynić,
trzeba zwolna coraz głębiej orać, aby je na powietrze wydobyć,
przez co rodzajna siła gruntu wzrośnie niezawodnie.
3) Dla czegóż orze się role przed zimą, jeżeli nie dla tego,
ażeby ułatwić przystęp tak ważnemu chemicznemu działaczowi
jakim jest mróz? . . . Im zaś głębiej na zimę się zorze, tern głębiej
mróz dosięgnąć potrafi, tern pulchniejszą i porowatsza będzie
rola. Nawet małe cząstki wyoranej surowej ziemi odkwaszą się,
rozłożą i z pożytkiem rodzajnej warstwy z nią się zmieszają. Tak
więc powolne pogłębianie orki przedziałowej, nie tylko nie jest
szkodliwe, ale owszem korzystne.

4) Doświadczenie uczy, że ziarno w głębszej warstwie rodzajnej
daleko łatwiej wytrzymuje wszelkie zmiany powietrza,
aniżeli w warstwie płytkiej ; a lubo głębiej spulchniona ziemia
do czasu więcej wilgoci w siebie przyjmuje, ale też znów za to
światło i powietrze daleko łatwiej przeniknąć ją i osuszyć mogą. Cena brzoskwini w Hiszpanii stale spada ze względu na zwiększoną podaż.
5) W głębszej warstwie rodzajnej, rośliny daleko mniej
ucierpią w razie, gdyby wilgoć korzonki ich uszkodziła,
albo całkiem zniszczyła. W grubej bowiem warstwie z natury
rzeczy wypływające bujniejsze i silniejsze wykształcenie korzonków,
usuwa po większej części to złe, któremu tak często ulegają
pod czas zimy zboża w warstwie płaskiej. Im głębszą jest znawożona
warstwa ziemi, tein więcej posiada siły do oparcia się
zewnętrznym wpływom, czy li tern większa jest summa rodzajnej
siły ziemi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *