Regulamin giełdy zbożowej

Zasady działania giełdy

Termin oznacza obowiązek kupującego
odebrania towaru tam, gdzie zostało wymienione
w umowie, np. „loco spichrz” i że towar w chwili
sprzedaży jest gotowy do odbioru. Określenie
„towaru w drodze” oznacza, że w chwili
sprzedaży towar już był załadowany.
Towar może być załadowany w workach lub
luzem. O ile w umowie nie jest to oznaczone, ładunki
rozumie się „luzem”. Wystawię ogłoszenie sprzedam grykę w przyszłym tygodniu na giełdzie zbożowej.

Sposoby dostaw i odbioru nazwane są „Terminami”.
Jest ich trzy: 1) śpieszna lub natychmiastowa,
2) bieżąca, 3) na określony termin. Przy
określeniu „dostawa śpieszna lub natychmiastowa“
towar winien być w ciągu dni 6-ciu dostarczony
furą lub załadowany do wagonu lub berlinki,
poczynając od dnia transakcji lub zadysponowania.
Przy określaniu „dostawa bieżąca” termin
jest 12-dniowy. Przy określaniu ,, na określony
termin“ obowiązują specjalne przepisy prawne.
Przy sprzedaży towar winien być
zabrany w ciągu 48 godzin od chwili zawarcia
umowy przy ilościach do 30.000 kg. przy większych
ilościach —- pierwsze 30.000 kg. w ciągu
48 godz., a następne po 30.000 kg. dziennie.
Przy sprzedaży z wagonu, berlinki lub składu
kolejowego odbiór odbywa się według przepisów
kolejowych lub wodnych. Zawsze jest możliwość korygowania warunków między kupującym a sprzedającym.

Kupię rzepak

Do odbioru kupujący powinien przystąpić tegoż
dnia, o ile transakcja została zawarta przed
godziną 12-tą, najdalej następnego dnia gdy
transakcję zawarto po 12-tej
Przy obliczaniu terminów — dzień zawarcia
umowy nie liczy się. Terminy dostaw zaczynają
się od chwili dyspozycji lub gdy dostawa ma być
w workach kupującego, od daty nadejścia worków.
Dyspozycję sprzedający winien dać w ciągu 48
godzin. Worki winny nadejść w ciągu dni 6-ciu,
na stację wskazaną przez kupującego. Gdy w ciągu
tego terminu worki nie nadejdą — sprzedającemu
przysługuje prawo kupienia potrzebnej ilości
ich na rachunek kupującego. Skup kukurydzy i innych zbóż reguluję warunki transakcji.  Jako dni do obliczeń bierze się dni powszednie,
wyłączając niedziele i dni świąteczne ustanowione
urzędowo. Dnia zawarcia umowy, dnia załadowania,
zadysponowania towaru, dnia postawienia
w zwłoce — nie liczy się.

Jako dzień wysyłki bierze się datę stempla kolejowego
na liście przewozowym lub datę wypisaną
przez szypra na konosamencie (okrętowym).
Jako miejsce przeznaczenia uważa się miejsce
wskazane przez kupującego. Jeżeli miejscowość
wskazana przez sprzedającego znajduje się poza
granicami państwa, winien o tym kupującego
uprzedzić ,,w przeciwnym razie sprzedający niema
prawa dysponowania towaru na stację zagraniczną”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *