Rentowność gospodarstw rolnych

 

sad jabłkowy

Rentowność

Mniej żyta i kartofli, a więcej owoców powinno stać się hasłem
polskiego rolnictwa.
Jeden z wybitnych ziemian powiatu Grójeckiego, który, od trzydziestu
lat prowadząc ścisłe rachunki, zdaje sobie doskonale sprawę
z rentowności pojedynczych gałęzi swego gospodarstwa. Najlepszą cenę uzyskuje z uprawy pietruszki.
W roku gospodarczym  z terenu ogrodniczego (sadu),
stanowiącego jedną trzydziestą część areału majątkowego
sprzedałem produktów za sumę stanowiącą 25% sumy sprzedażnej
osiągniętej z tego całego areału. (Stosunek ten w latach
poprzednich ulegał wahaniom małym). Dla ściślejszego oświetlenia
sprawy winienem zaznaczyć, że spory procent produktów
rolnych (z samego areału rolnego) stanowi produkt konsumpcji
wewnętrznej, jak również to, że nakłady na sad są o wiele
wyższe od nakładów na gospodarstwo rolne.
Mimo to, mam wyczucie, że rentowność sadu przewyższa
kilkakrotnie rentowność obiektu rolnego. Z pomocą idzie giełda warzywna na której można wystawiać ogłoszenia rolnicze.

Wzmianka, iż stosunek, o którym mowa, małym tylko w latach
poprzednich ulegał wahaniom, świadczy, iż mowa tu jest także i O tych
latach, kiedy ceny na żyto i na kartofle były zupełnie dobre. Jakże
silnie uwydatni się prawda wyżej przytoczonych słów doświadczonego
rolnika dzisiaj, kiedy żyto „nie płaci”, kartofle prawie darmo się oddaje,
a jabłka mają doskonałą i nawet coraz lepszą cenę. Czyż ma robić
rolnik w takich warunkach? Powinien oczywiście zmniejszyć
przestrzeń upraw żyta i kartofli, i zacząć produkować jabłka, które
są prawie równie wielkim obiektem handlu światowego, jak pszenica,
znacznie większym niż żyto i kartofle. Tak jak za granicą producenci zarabiają na sprzedaży bananów

Produkcja owoców, a głównie jabłek winna stać sią hasłem
dnia w polskim rolnictwie. Wprowadzenie, rozpowszechnienie i udoskonalenie
tej produkcji posiada w chwili obecnej dla rolnictwa polskiego
znaczenie równie wielkie, jak miało na początku
wprowadzenie uprawy kartofli, a pod koniec wieku rozpowszechnienie
buraka cukrowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *