Stan Rolnictwa

Pole pszenicy

Sytuacja historyczna rolnictwa

Stan rolnictwa i przemysłu w kraju, ich niedostatki, dolegliwości
i potrzeby, a zarazem środki zaradzenia złemu a podniesienia
dobrego. — Co do, sprawozdania z posiedzeń Komitetu i
z zebrali ogólnych dadzą żądany obraz czynności Towarzystwa,
który uzupełnią sprawozdania Korespondentów. Stanowisko jakie
Im zaufanie współobywateli zająć pozwoliło, każe ufać Komitetowi
i Redakcji, iż nowe Pismo u Nich głównie znajdzie słuszne ocenienie
i należną pomoc moralną.— Co do 2go, Redakcji staraniem
będzie śledzić ruch i postęp ogólnego europejskiego gospodarstwa
i o najważniejszych jego pojawieniach Czytelników swoich zawiadamiać. Dodatkowo zobaczymy co się dzieje w ogłoszeniach igrit ziemniaki.
Dotąd jej siły wystarczą.— Ale co do trzeciego, co do najważniejszego
dla nas bezsprzecznie działu, rzecz się ma inaczej. — Ani Komitet,
ani Redakcja, z konieczności przykuta do miejskiego bruku, bez
współudziału całego kraju, i to bez współudziału rzeczywistego,
gorącego, czynnego i nieustającego, nic tu nieporadną.

Stan gospodarstwa krajowego

Obraz stanu gospodarstwa krajowego i jego potrzeb, kraj tylko dać może
Jest to rzecz tak jasna i dotykalna , że nie wspominalibyśmy o niej.
a przynajmniej nie kładli na nie przycisku, gdyby nie to, że właśnie
niepojęta obojętność w tej mierze była główną przyczyną, dla
której Pismo będące dotąd organem Towarzystwa, nie mogło nim
stać się rzeczywiście, i nie było w stanie w zupełności odpowiedzieć
swemu zadaniu. Odwiedzimy również giełdę zbożową.  Dla tego to w chwili ukazania się tego Pisma w nowym przeobrażeniu, poczytujemy sobie za obowiązek odezwać się do całego kraju a mianowicie i głównie do wszystkich
Członków Towarzystwa naszego, wzywając Ich zarówno w imieniu
ogólnego dobra, jak w imieniu własnego Ich interesu, do czynnego
a skutecznego moralnego popierania usiłowań Redakcji. —
Czyniąc to, spełniamy Ich samych wolą objawioną na walnym zebraniu.

To co dotąd Komitet zdziałał w myśl
ówczesnej uchwały, jest tylko dopełnieniem niejako jej technicznej,
materialnej strony. — Ażeby uchwała i drugostronnie wypełnioną
być mogła, – ażeby nowe Pismo mogło tchnąć duchem ożywiającym Zgromadzenie i przewodniczącym mu w wydawaniu tej uchwały,
współpracownictwa wszystkich potrzeba. Warto przeanalizować uprawę truskawek ze wzgledu na rentowność.   Bez tego wszelkie
usiłowania Redakcji będą daremne, i nie na nią zaiste spadnie
odpowiedzialność, jeżeli nowe Pismo po staremu opuszczone, nie
znajdzie drogi do schwycenia tego tętna życia i ruchu rolniczego i
przemysłowego w kraju, którego śledzenie i obrazowanie a zarazem
kierowanie i podnoszenie winno być jednym z głównych jego
zajęć, tak jak zapewne leżało głównie na sercu tym, którzy uchwałę
o potrzebie przeobrażenia Pisma wydali.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *