Wpływ zboża

Wpływ zboża

Chleb jest najpospolitszym pokarmem człowieka i stanowi
jedną z podstaw jego pożywienia.
Toteż lud nasz od dawna doceniał wartość i znaczenie
chleba. Dowodem tego są stare przysłowia, przypowieści
i pieśni. Biedna to kraina, gdzie się chleb kończy, a kamień
zaczyna — głosi jedno z przysłów, a według innych: bez
chleba smutna biesiada; chleb i woda — nie ma głoda; kto
ma chleb, ten ma wszystko. O człowieku rozrzutnym
i marnotrawnym powiadają: chleb nogą depce, a także:
kto chlebem gardzi, to nim Pan Bóg bardziej. A człowiek,
którego los prześladuje, lecz który nie traci wiary w przyszłość,
wyraża swoją nadzieję słowami: wszędzie chleb
pieką.

Historia

Aby ocenić znaczenie chleba, wystarczy przypomnieć sobie
skutki nieurodzaju, klęsk głodowych i wojen, lub
przyjrzeć się życiu ubogiej ludności wiejskiej, dla której
chleb jest nieraz pożywieniem zbyt kosztownym. Cena zbóż jest uzależniona od podaży w danym roku w Polsce jak i za granicą.

W niektórych ubogich wsiach ludność jada zawsze chleb z domieszką
sieczki lub kory drzewnej i stale cierpi głód. Straszne
są tego skutki: oto biedni wieśniacy zapadają co roku
jak gdyby w sen zimowy, który trwa przez kilka najgorszych
miesięcy: leżą i śpią prawie bez przerwy, ograniczając
się do wykonywania najniezbędniejszych czynności.
Znane są też przykłady z czasów wojny, kiedy wygłodzeni
żołnierze gotowi byli oddać wszystko za kęs chleba.
A jedyna prośba o dobra ziemskie, zawarta w codziennej
modlitwie — to właśnie prośba o chleb. Czyż słowa: „chleba
naszego powszedniego daj nam, Panie“ nie odzwierciedlają
potężnej roli, jaką odgrywa chleb w naszym życiu?
Z wypiekiem chleba związane są w niektórych dzielnicach
Polski rozmaite obrzędy, a na święta i różne uroczystości
wypieka lud częstokroć ozdobne kołacze i ciasto
w postaci różnych zwierząt

Jeśli tak wielkie jest znaczenie chleba, to niemniej ważna
jest dla nas uprawa pszenicy i innych zbóż – z ich ziarn przecież otrzymujemy
mąkę. O powszechnym zrozumieniu wartości zboża
świadczą różne pieśni, przysłowia i obrzędy ludowe. Oto
słowa pieśni, jakimi na Boże Narodzenie składają chłopcy
we wsi najlepsze życzenia gospodarzowi.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *