Wymagania pszenicy

Wymagania gleby

Pszenica wymaga gleb zwięźlejszych zasobniejszych
w wilgoć i pokarmy i odpowiedniego stanowiska,
więc może być siana na ziemiach z natury
już dobrych, bogatych lub też, o ile są to ziemie
lżejsze, to muszą być w wysokiej kulturze i obficie
nawożone. Stąd okręgi, w których pszenicę można
siać bez dużych nadkładów, są nieliczne i obszar
ziem z natury nadających się pod jej uprawę bez
forsowania nie jest duży. Tylko woj.
Tarnopolskie i części czasem nieznaczne innych,
mają warunki naturalne dla tej uprawy. Ogłoszenia sprzedam pszenice są co raz popularniejsze na południu polski.

Pszenica ozima i jara.
Zwiększenie ilości ha. pod pszenicę jest umożliwiona
przez wprowadzenie jarej. Dziś, gdy odmiany
jej nie ustępują ozimej, a gdy wartość wypiekowa
zaczyna odgrywać coraz większą rolę — rozpowszechnienie
jarej może mieć duże znaczenie
gdyż to nie zmniejszy plonów — raczej je ustali,
pozwoli zwiększyć zbiór pszenicy w państwie.  Skup pszenżyta obraca różnymi płodami rolnymi. Ponadto
mąka jarej dodana do mąki z ozimej może
przyczyniać się do zwiększenia i polepszenia wypiekowości.

Szczególnie tam, gdzie warunki jesieni, zimy
i wiosny nie są korzystne, gdzie ozimina nie jest
zupełnie pewna, a więc w północno – wschodnich
i północno – zachodnich częściach państwa, pszenica
jara może i istotnie odgrywa dużą rolę. Np.
na Wołyniu, w woj. Wileńskim, Nowogródzkim
i częściowo Białostockim, ilość zasiewów pszenicy
jarej zwiększa się stale i w niejednym powiecie
ilość ta podwaja się, potraja, a są powiaty, gdzie
w ciągu ostatniego dziesięciolecia zwiększyła się
poczwórnie przy czym pszenica jara zajmuje 80—
90% pól.

Pszenica jara

Pszenice jare, to pszenice ,,twarde“, „szkliste”.
Nie wszystkie pszenice ozime są „miękkie”, ale za
to prawie wszystkie jare są „twarde”, a wśród
nich są specjalnie nadające się na makaron i na
suchary wojskowe. Taką jest jara pszenica: „Puławska
Twarda” Własności ziarna.
Kolor ziarna pszenicy jest cechą odmianową.
Odmiany w Polsce uprawiane mają kolory bardzo
różne, poczynając od jasno – żółtego, prawie
białego, poprzez złoty, szary, aż do ciemno – czerwonego,
prawie brunatnego. Przeważają kolory
jasne. Pszenice ozime o kolorach jasnych — są
uprawiane przeważnie na zachodzie i w środku
Państwa, ciemne są bardziej charakterystyczne
dla południa i wschodu, choć i tam nie przeważają.
W pszenicach jarych kolory ciemne spotyka
się w całym Państwie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *