Zalety polskiego rolnictwa

rolnictwo w Polsce

Polska jest krajem rolniczym

Największymi jej bogactwami są: doskonała do uprawy rolnej ziemia oraz bardzo uzdolniona,
zręczna i pracowita ludność. Oba te skarby mogą stać się podwaliną
Jej wielkości i potęgi.
Jak wiemy tysiące naszych braci jest bez pracy, względnie
opuszcza kraj, oddając swe siły i zdolności obcym, ponadto mamy
wiele odłogów i nieużytków, oraz terenów niewykorzystywanych
w pełni. Rolnictwo nasze opiera się na ziemniaku i zbożu, które przestały
się już opłacać. Dodatkowo mamy wielki urodzaj jagód.  Z tego względu       cena jagód w tym roku spadła. W tych warunkach staje się palącą koniecznością przejścia od upraw mniej wydajnych do bardziej korzystnych,
które mogą zatrudnić więcej rąk roboczych i liczyć na większe spożycie,
jak warzywnictwo, sadownictwo, kwiaciarstwo, różne uprawy
pod szkłem, ponad to niezbędne jest przejście ludności do bardziej
intratnych zajęć, jak hodowla zwierząt, mleczarstwo, jajczarstwo,
przetwórstwo, towarowy obrót ziemiopłodami itp.

Prognoza

Nasze odłogi i nieużytki muszą być czym prędzej wzięte pod
uprawę zwykłą, lub leśną, z tym, że uboczne użytki leśne powinny
być należycie wykorzystywane, dzięki czemu szybciej zwróci się i
oprocentuje zaangażowany tam kapitał i znajdą zatrudnienie wolne
ręce robocze. Przy podniesieniu ilości lasów polepszy się klimat
i co za tym idzie, zdrowie ludności.
W tym stanie rzeczy należy nauczyć człowieka w Polsce, jak
ma podnieść, zmienić i prowadzić swoją gospodarkę, korzystając
z doświadczeń krajów, w których produkcja nie tylko zaspakaja
rynek wewnętrzny, lecz nadto daje nadmiar wywozowy. Pomoże
nam to pozbyć się importu, zalewającego nasz kraj i stać się dostawcą
tych krajów, które poszukują produktów spożywczych. W
ten sposób Polska stać się może spichlerzem współczesnej Europy,
tak, jak była spichlerzem dawniejszej, mając przecież to udogodnienie,
że leży na skrzyżowaniu dróg, łączących krańce Europy. Skup czosnku idealnie działa w dzisiejszych czasach.
Dla osiągnięcia tych celów, rolnik musi być należycie zorganizowany.

Państwo nasze zarysowało już piękny plan organizacyjny, powołując
szereg instytucji, wiążących się ze sobą w działaniu w nieprzerwany
łańcuch współdziałania, a obejmujących cały kraj planowo
rozmieszczonymi placówkami. Dodatkowo powstające instytucje pomagające przy sprzedaży dyni.  Tymi są działające już od
pewnego czasu Izby Rolnicze wraz ze Stacjami Ochrony Roślin i
Stacjami Oceny Nasion, oraz z szeregiem prowadzonych przez te
Izby, Izby Przemysłowo-Handlowe i inne. Obecna działalność
tych instytucji kształtuje się i rozwija w stałej łączności
z rolnikiem, wypracowywane są przez nie coraz bardziej szczegółowe programy prac, oraz kształcone coraz większe zastępy fachowych instruktorów. Buduje się też równocześnie i wiedza, potrzebna do
rozwoju różnych bogactw naturalnych. Nie wątpię, że Izby i ich
Centrale będą miały z czasem coraz większy głos w sprawach naszej
gospodarki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *